TỬ VI

TỬ VI
20 năm ăn học hơn nhiều bộ môn, tóm tắt được vài dòng nhiêu đó 😀
– Khả năng nhìn mặt người, ngồi cạnh người đoán bộ chính tinh- đã Lê Văn Luyện xong từ năm 1900 hồi đó.
– Khả năng cộng gộp lá tử vi của cha + mẹ ra 3 xác suất bộ chính tinh cho con- cũng đã luyện xong, đúng 100%, nhân trường hợp Sọ Dừa 😀 (N=1, thầy tịt luôn, quá đểu nhỉ ha ha)
– Khả năng xem biểu hiện của con trong bụng và đoán bộ chính tinh + bàng tinh + vị trí đóng của Mệnh cung- đang luyện, nhân trường hợp em Dzóng.