Tụi bây ăn tôm nhiều vào ăn mạnh lên

Tụi bây ăn tôm nhiều vào ăn mạnh lên, cướp giật, đánh nhau giành tôm mà ăn, nhà anh nuôi tôm, xuất khẩu tôm cho mấy đứa nè !!! Ăn đi, đứa nào ko ăn tao đánh cho bể đầu. Ăn ăn ăn đi nào, để tôm lên giá bố mày giàu.