UNESCO là tổ chức trí tuệ lớn nhất thế giới trong lĩnh vực văn hóa

UNESCO là tổ chức trí tuệ lớn nhất thế giới trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục…
Tổng giám đốc Unesco tới quốc gia nào, nguyên thủ đều tiếp kiến.
Lịch sử Unesco, chỉ một lần người châu Á nắm quyền TGĐ (Nhật).
Lịch sử vùng trũng Asean, chỉ một người Mianmar từng làm Tổng thư kí Liên hợp quốc.
Cho dù không trúng cử, nhưng vào được tới vòng chót này, Phạm Sanh Châu cũng xứng đáng để chúng tôi, những trí thức Việt nam, tự hào về ông.
(Đám đang mạ lị ông vì chai nước, nên tập trung chuyên môn giải kíu lợn, cho phù hợp năng lực)