Ứng dụng nhà chung hay bất động sản chung

Ứng dụng nhà chung hay bất động sản chung…chung chung và chung đặt luôn tên là Chungchung
ứng dụng này được phát triển nhăm việc xóa đi khái niệm nhà cá nhân thông qua việc sử hữu chung không gian hoặc thuê. Nó phổ biến ở tất cả các hệ thống sản phẩm bất động sản. Từ ofice chung đến khách sạn chung, đến khu nghỉ dưỡng chung, đến ktuxa chung, nhà hàng chung và đến cuối cùng là nhà chung….. Hình thức này đã xuất hiện rất lâu đời đại diện của nó là khách sạn….và hiện nay Điển hình của xu thế này là biệt thự nghỉ dưỡng mà các tập đoàn đang dùng hính thức bán song thuê lại và cho ng khác thuê, đến ofice chung khởi nghiệp của anh nào đó 9x cưới hoa hậu, rồi tới homestay rồi tới khu ăn uống phố ngon trong AEON…và bên nước ngoài bg là ở chung…Nó phù hợp với lớp trẻ và hiểu quả đầu tư cho các nhà đầu tư bất động sản cho thuê đồng thời là các tập đoàn bất động sản khác thông qua việc giảm thiểu đầu tư giảm thiểu rủi ro trong khi người dùng lại được sử dụng những không gian và tiện ích tuyệt với. Khi ra đời ứng dụng dự kiến sẽ xóa sổ nhà trọ tồi tàn trong vòng 20 năm và mang về cho ông chém gió Mr Tôi 3000đ uống trà đá. thông qua việc xin vợ 1500 đ để vợ cắt mạng và móc lợn của con thêm 1500d lúc nó đang ngủ.