XH có giới thượng lưu

XH có giới thượng lưu, trung lưu, và nghèo. Thượng lưu kiếm tiền từ cả 3, trung lưu kiếm tiền chủ yếu trung lưu và nghèo, còn nghèo kiếm tiền chủ yếu từ nghèo hoặc trợ cấp xh. Mà tiền VND chủ yếu nằm ở ng dân, nên việc đánh thuế này là tận thu của ng nghèo là chủ yếu. Còn mấy ông thượng lưu và trung lưu nếu hiểu về tài chính và thuế thì kiểu gì mấy ông cũng cân đối đc giá bán để việc tăng 2% thuế k tác động mấy đến thu nhập của họ. Mà giá bán kiểu gì cũng ảnh hưởng ng tiêu dùng cuối cùng của 1 đời sp hay dịch vụ. Nguồn copy