“Xin chào nhau giữa lúc này

“Xin chào nhau giữa lúc này
Có ngàn năm đứng ngó cây cối và
Có trời mây xuống lân la
Bên bờ nước có bóng ta bên người…”
Trích bài thơ Nguyên Xuân của Bùi Giáng thi sĩ.
Tranh chân dung Nymph bạn vẽ gửi tặng đã lâu trên chữ ký bạn đã ghi hai câu đầu của bài thơ này.Rất cảm động khi nhận và mỗi lần xem.
TT quí! N trân trọng tình cảm bạn đã dành cho N.(Vì tự ý khoe tranh nên N xin lỗi viết tắt tên của bạn.N muốn giữ lại cho riêng mình )