Xin lỗi em chửi thằng già này phát

Xin lỗi em chửi thằng già này phát, chả hiểu nó có học hay không mà phát biểu đi cao tốc rút ngắn được 1,5h (cao tốc 5b) thì tiền dầu cũng tiết kiệm…Đất nước có những thằng già như này thì tương lai dân đen cứ xác định đi, chúng nó là luật chứ không phải BỘ LUẬT gì đó?!?